glasses

Ubels, J (2014). Bachelor Thesis. Dept. Social Geneeskuknde en Metamedica, EMGO+Instituut, VUmc, Amsterdam, the Netherlands

Spijker, J.A.M (2014). Bachelor thesis. Dept of Sociale Geneeskunde en Metamedica, EMGO+Institutt, VUmc

Herron N, Schönberg C & Fridner A (2014). Bachelor paper. Dept of Psychology, Stockholm University.

Wall M & Fridner A (2014) Master thesis. Dept. of Psychology, Stockholm University

Eneroth M & Fridner A (2013). M.Sc. in Psychology paper. Dept. of Psychology, Stockholm University

Ferner S & Fridner A (2013). [Självmordstankar hos manliga och kvinneliga medicinare]. Bachelors paper. Dept. of Psychology, Stockholm University

Norell A, Åkeson G. & Fridner A. (2012) [Publicering - en väg till framgång inom akademisk medicin] Bachelor’s paper, Dept. of Psychology, Stockholm University.

Wall M & Fridner A (2011). [Samband mellan suicidtankar och arbetsrelaterade factorer bland svenska kirurger]  Bachelor's paper, Dept. of Psychology, Stockholm University

Eneroth M & Fridner A. (2009). [Arbetsvillkor och självmordstankar bland kvinnliga och manliga läkare ]. Bachelor's paper. Dept. of Psychology, Stockholm University.

Schützer M & Fridner A (2009) [Utbrändhet bland universitetsläkare och specialister i medicin]. Bachelor's paper, Dept. of Psychology, Stockholm University

Wiehager Adlercreutz H & Fridner A (2008). [Suicidtankar bland överläkare och specialister]. Bachelor's paper, Dept. of Psychology, Stockholm University

Svegfors A, Wester L & Fridner A (2008). [Varför blir läkare utmattade eller likgiltiga? Samband mellan läkarspecialitet, kön och arbetsmiljö]. M.Sc. in Psychology paper, Dept. of Psychology, Stockholm University

Sundström L & Fridner A (2008). [Utbrändhet hos kvinnliga och manliga läkare med eller utan doktorsexamen]. Bachelor's paper, Dept. of Psychology, Stockholm University

Möllerswärd L & Fridner A (2008). [Utbrändhet relaterat till etnicitet bland läkare på universitetetssjukhus] Bachelor's paper, Dept. of Psychology, Stockholm University

Korenivski T & Fridner A (2007). [Vad kan ligga bakom läkares suicidtankar?] M.Sc. in Psychology paper, Dept. of Psychology, Stockholm University

Berntsson T & Fridner A (2007). [Intervjustudie om läkares arbetssituation – med HOUPE-projektet som grund]. Bachelor's paper, Dept of Psychology, Stockholm University

Nystad Sörensen M & Fridner A (2006). [Stress och utbrändhet bland läkare på Karolinska Universitetssjukhuset]. Bachelor's paper, Dept of Psychology, Stockholm University